Prihláška do plaveckého kurzu

Stiahnuť PDF dokument s prihláškou

V zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov odoslaním dávam súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby registrácie do plaveckých kurzov.

Zaplatením kurzu a svojim podpisom, resp. podpisom zákonného zástupcu na prihláške účastník kurzu potvrdzuje, že sa zoznámil so zmluvnými podmienkami a bude sa nimi riadiť, pričom si je vedomý(á) právnej zodpovednosti, ktorá pre neho z toho vyplýva. Svojim podpisom súčasne potvrdzuje, že účastník kurzu je schopný po fyzickej a psychickej stránke absolvovať kolektívnu výučbu plávania a že ošetrujúci lekár nenariadil účastníkovi zmenu režimu a okresný hygienik mu nenariadil karanténne opatrenia. Súčasne mu nie je známe, že účastník v poslednom týždni prišiel do styku s osobami, ktoré ochoreli infekčnou chorobou. Nedodržanie zmluvných podmienok môže byť dôvodom na vylúčenie účastníka z kurzu bez nároku na vrátenie kurzovného.